Actievoorwaarden

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ROYAL CANIN® Cashback Actie op puppyvoeding en kittenvoeding, die wordt georganiseerd door Royal Canin Nederland B.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel', KvK-nummer: 16040100 (‘Actie’).
   
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
   
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.royalcanin.nl/pakketaanvragen ('Website').
   

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die een welkomstpakket heeft ontvangen of een e-mail van ROYAL CANIN heeft ontvangen met daarin een link voor deze actie. De actie geldt voor ROYAL CANIN kittenvoedingen van 2kg of meer en ROYAL CANIN puppyvoedingen vanaf 1.5kg of meer.
   
 2. Bonusverpakkingen zijn uitgesloten van deelname. 
   
 3. Niet geldig icm andere acties.
   
 4. Per persoon en adres kan slechts één (1) Puppypakket en één (1) Kittenpakket worden aangevraagd en slechts één (1) Cash Back aanvraag voor één (1) Actieproduct worden ingediend.
 5. Op de kassabon/factuur dient de naam van het aangekochte Actieproduct duidelijk te zijn vermeld. Indien er meerdere Actieproducten op de kassabon/factuur zijn vermeld, zal de hoogste Cash Back vergoeding worden betaald.

Inzenden van de kassabon via de Website

8. De Deelnemer dient de originele kassabon/factuur goed te bewaren totdat hij/zij het te retourneren aankoopbedrag heeft ontvangen. Indien de Deelnemer de originele kassabon niet binnen één (1) week nadat Royal Canin hierom heeft verzocht, kan overleggen – als bewijs van rechtmatige deelname – kan Royal Canin de Deelnemer van deelname aan de Actie uitsluiten. De Deelnemer kan dan geen aanspraak maken op teruggave van het aankoopbedrag of enige (schade)vergoeding.

Inzenden van de kassabon per post

 1. Indien de Deelnemer de kassabon/factuur per post wenst te verzenden, kan dat naar onderstaand adres:

  Hokra Marketing Services
  t.a.v. De Royal Canin Pup- kittenactie
  Postbus 378
  4200 AJ Gorinchem
  royalcanin@hokra.nl

  De volgende gegevens moeten bij de kassabon/factuur toegevoegd worden:

Gegevens kassabon en product

 • De kassabon/factuur (waarop de aankoopdatum + tijdstip, de naam van het product en de aankoopprijs duidelijk staat vermeld)
 • De 13 cijfers van de streepjescode van de voeding (een foto mag ook)
 • Heb je de voeding in de dierenspeciaalzaak, online of bij een dierenartsenpraktijk gekocht?
 • Bij welk verkooppunt heb je de voeding gekocht? Naam van de dierenspeciaalzaak of dierenartsenpraktijk + plaats

Persoonlijke gegevens

 • Aanhef (De Heer/ Mevrouw)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Straat + huisnummer + toevoeging
 • Postcode + woonplaats
 • E-mailadres IBAN-nummer
 • Tenaamstelling van het IBAN-nummer

Gegevens van de kat of hond

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Ras

Overig

 • Graag je handtekening om akkoord te gaan met de actievoorwaarden
  Let op: zonder handtekening/akkoord gaan met de actievoorwaarden kunt u niet deelnemen aan de actie
 • Wil je op de hoogte gehouden worden van het Royal Canin nieuws (nieuwsbrief per e-mail)? Ja/ Nee.


III. Cash Back

 1. De cash back waarop aanspraak kan worden gemaakt betreft €10,-  
   
 2. Na controle van de verstrekte (contact)gegevens en de kassabon/factuur wordt het Cash Back bedrag waar de desbetreffende Deelnemersaanspraak op kan maken binnen drie weken (3) uitgekeerd aan de Deelnemer door overboeking naar het opgegeven IBAN-nummer. Overboeking vindt alleen plaats naar een Nederlandse betaalrekening (niet zijnde een spaar- of kinderrekening).
   
 3. Wanneer onverhoopt binnen voornoemde termijn het geldbedrag niet is ontvangen op het opgegeven IBAN-nummer, dan kan dit tot uiterlijk 6 weken na afloop van Actieperiode gemeld worden aan Royal Canin via het contactformulier.


IV. Diversen

 1. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van Royal Canin, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
   
 2. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste aankoopbonnen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.


V. Aansprakelijkheid

 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website van Royal Canin of andere door Royal Canin openbaar gemaakte(promotie-) materialen van welke aard dan ook.
   
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de kassabon/factuur.
   
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
   
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de Dierenspeciaalzaken en Dierenartsenpraktijken.


VI. Privacy

 1. De Deelnemers dienen (contact)gegevens in te vullen op de Website. Deze persoonsgegevens worden door Royal Canin en onder verantwoordelijkheid van Royal Canin uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij anders aangegeven door de Deelnemer.


VII. Slotbepalingen

 1. Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Royal Canin daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website.
   
 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier.
   
 3. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


© Royal Canin Nederland B.V. – 1 januari 2018

Wat biedt het Royal Canin pakket?

 • Kennis, tips en adviezen
 • Informatie over de juiste voeding
 • Puppygids of Kittengids
 • €10,- kennismakingsvoordeel