Actievoorwaarden

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle kansspelen die in Deelnemende winkels (zie onder artikel 5 hierna) worden georganiseerd in het kader van de Royal CANIN® Fatboy® Winactie najaar 2018, die wordt georganiseerd door Royal Canin Nederland B.V. ('Royal Canin') gevestigd en kantoorhoudende aan de Poort van Veghel 4930, 5466 SB Veghel', KvK-nummer: 16040100 (‘Actie’).
 2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 3. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.royalcanin.nl/winactie ('Website').

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is een ieder die in de periode van maandag 8 oktober 2018 t/m zondag 4 november 2018 ('Actieperiode') één (1) van de volgende verpakkingen droogvoeding of natvoeding bij een aan de Actie deelnemede dierenspeciaalzaak of tuincentrum in Nederland koopt en uiterlijk op 5 november 2018 zijn deelname aanmeldt via de actiewebsite ('Deelnemer'):
   
  • ROYAL CANIN® FELINE BREED NUTRITION kat: vanaf 400 gram
  • ROYAL CANIN® FELINE BREED NUTRITION WET kat: vanaf 85 gram
  • ROYAL CANIN ® BREED HEALTH NUTRITION hond: vanaf 500 gram
  • ROYAL CANIN ® BREED HEALTH NUTRITION WET hond: vanaf 85 gram
   ('Actieproducten').
    
 2. Een deelnemende winkel is een dierenspeciaalzaak of tuincentrum in Nederland die zich bij Royal Canin heeft aangemeld als deelnemende winkel en de afgesproken promotiematerialen in zijn winkel heeft geplaatst (‘Deelnemende winkel’).
 3. Deelname aan de Actie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.

III. Inzenden van de kassabon/factuur via de Website

 1. Indien de Deelnemer de kassabon/factuur via de Website wenst in te zenden, dient een scan of foto van de originele kassabon/factuur (waarop de aankoopdatum en tijdstip, de winkel waar het Actieproduct gekocht is, de naam van het product en de aankoopprijs duidelijk zijn vermeld) alsmede alle overige (contact)informatie waar op de Website om wordt verzocht, uiterlijk op 5 november 2018 via de Website te worden geüpload en verzonden. Gegevens die op de Website worden ingevuld dienen overeen te komen met de gegevens op de kassabon/factuur. De aankoopdatum die op de kassabon/factuur staat vermeld dient te vallen binnen de Actieperiode.
 2. De Deelnemer dient de kassabon/factuur te bewaren. Royal Canin behoudt zich het recht voor de winnende Deelnemer om de kassabon/factuur te vragen. Wanneer de winnende Deelnemer de kassabon/factuur niet kan overleggen is Royal Canin niet verplicht tot het uitkeren van de Prijs.
 3. Per kassabon/factuur kan slechts één keer worden deelgenomen.

IV. Prijzen

 1. Deelnemers maken kans op de volgende prijs: 1. Eén Fatboy® Doggielounge Groot of Klein (‘Prijs’).
 2. Per Deelnemende winkel wordt maximaal één (1) Prijs verloot.
 3. Er wordt alleen een Prijs verloot onder de Deelnemers van een Deelnemende winkel, indien van deze Deelnemende Winkel minimaal één (1) kassabon/factuur is ingestuurd via de Website.
 4. Op woensdag 7 november 2018, na afloop van de Actieperiode, worden door het projectteam van Royal Canin de winnaars van de Prijzen per Deelnemende winkel gelijktijdig geloot uit alle inzendingen die Royal Canin in de Actieperiode heeft ontvangen. De winnende Deelnemers zullen binnen 7 dagen na de trekking gecontacteerd worden via het emailadres dat zij hebben geregistreerd bij hun deelname.
 5. Een winnende inzending geeft recht op één (1) van de Prijzen.
 6. Royal Canin bepaalt of de Prijs voor de winnende Deelnemer een Fatboy® Doggielounge Stonewashed Groot of een Fatboy® Doggielounge Stonewashed Klein is. Royal Canin maakt die keuze op basis van hetgeen Deelnemer over zijn of haar huisdier heeft vermeld bij het inzenden van de kassabon/factuur. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

V. Diversen

 1. Deelname is uitgesloten (a) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) voor medewerkers van Royal Canin en hun familieleden en Deelnemende winkels, en (c) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 2. Royal Canin behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste kassabonnen/facturen verstrekken of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Royal Canin.

VI. Aansprakelijkheid

 1. Royal Canin besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze Actie en het beheer van haar Website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Royal Canin is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website van Royal Canin of andere door Royal Canin openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook.
 2. Royal Canin is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de kassabon/factuur.
 3. Royal Canin is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met deze Actie.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Royal Canin gelden eveneens voor door Royal Canin ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de dierenspeciaalzaken.

VII. Privacy

 1. De Deelnemers dienen (contact)gegevens in te vullen op de Website. Deze persoonsgegevens worden onder verantwoordelijkheid van Royal Canin door Royal Canin uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij anders aangegeven door de Deelnemer.

VIII. Slotbepalingen

 1. Royal Canin is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, voor zover dat niet ten nadele van deelnemers is. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door Royal Canin bekend worden gemaakt op de Website.
 2. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met Royal Canin via het contactformulier op de Website. Klachten zullen door het projectteam van Royal Canin beoordeeld worden op hun gegrondheid. Binnen 14 dagen zal door Royal Canin contact worden opgenomen met de Deelnemer van wie de klacht is ontvangen.
 3. Royal Canin organiseert deze Actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Actie of Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© Royal Canin Nederland B.V.


Hoe werkt het

 • Koop een verpakking ROYAL CANIN® rasspecifieke voeding voor je kat of hond in de periode van maandag 8 oktober tot en met zondag 4 november 2018 en bewaar je kassabon.
 • Upload je kassabon uiterlijk maandag 5 november 2018.
 • Vul de gevraagde gegevens in om je deelname compleet te maken.
 • Heb je gewonnen? Dan ontvang je in week 46 een bericht van ons per e-mail.
 • Haal je Fatboy op vanaf week 48 in de winkel waar je de voeding hebt gekocht.